LISTE CHINESISCHER ARZNEIMITTELWIRKUNGEN IM SINNE WESTLICHER PHARMAKOLOGIE

Die untenstehende Liste chinesischer Arzneimittel (in Pinyin-Schreibung, da etliche der neueren oder lokal bekannten Arzneimittel noch keine normierte pharmakologische Bezeichnung haben) gibt einen kurzen Überblick über die bereits erwiesenen pharmakologischen Wirkungen chinesicher Arzneimittel. Sie erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sollte auch nur als Referenz für den pharmakologisch interessierten Therapeuten oder Apotheker eingesetzt werden, da erstens keine Aussage über die Stärke der Wirkung gemacht wird (diese muß im Detail nachgesehen werden) und zweitens der Anwendung dieser Arzneimittel eine gründliche Diagnose und Syndromdifferenzierung nach den Prinzipien der TCM vorausgehen muß.

Die Liste wurde von Dr. Yeh und mir in mühsamer Recherchier- und Übersetzungsarbeit zusammenegestellt. Bitte bei Abdruck (auch inAuszügen) das Urheberrrecht beachten und eine Quellenangabe beifügen!

OST-WEST:

LISTE CHINESISCHER ARZNEIMITTELWIRKUNGEN IM SINNE WESTLICHER PHARMAKOLOGIE

©1997 Gunter Neeb
 
Adrenokortikal stimulierende Wirkung
Ren Shen, Gan cao, Di Huang, He shou wu, Chuan xin lian, Chai hu
AIDS-Therapie relevante Arzneimittel oder HIV hemmende Wirkung)
Tian hua fen, Wu zhen song, Xiang xun, Gan cao, Mian hua gen, Zi hua di ding, Niu bang zi, Chuan xin lian, Zi cao, Kung xin lian zi cao, Jin yin hua, Chuang lian, Yin yang huo, Guo ji jue guan zhong, Xia ku cao, Qian li guang, Di er cao, Huang qin, Da qing ye, Hu zhang, Yun zhi, Bai hua she she cao, Qing dai, Chang chun hua, Zhen zhu cai, Xi shu, Zhong jie feng, E zhu, Ya dan zi
Dem Alterungsprozess entgegenwirkender Effekt (Freie Radikale-Fänger u.a.)
Ren shen, San qi, Shan you, Wu mei, Dong chong xia cao, Di Huang, Xiang ri hui zi, Hong qi, He shou wu, Ci shen ren, Luo bu ma, Cha ye, Jiao gu lan, Hai ma, Tu si zi, Ju hua, Yin er, Yin yang huo, Ge jie, Ji li, Shou di
Antiallergische, antihistaminartige Wirkung
Ba jiao hui xiang, Da zao, Shan nai, Mao gen, Wu yao, Wu mei, Mu ju, Di long, Xi he liu, Bai he, Fang feng, Du heng, Lian qiao, Xin yi, Chen xiang, Qiang huo, Ling zhi, E wei, Chi lao ya, Yu xing cao, Xi xin, Zhi shi, Jing jie, Bi cheng qie, Qing jiao, Qing pi, Tao ren, Xu chang qing, Fen fang ji, Huang jing jie, Zhu dan, Ma huang, Bo luo hui, E bu shi cao, Chan tui, She xiang
Antiamöbielle Wirkung
Da suan, Ba dou, Bai tou weng, Ya dan zi, Chan shan
Antiarteriosklerotische Wirkung
Wen jing, Chi shao, Mu dan pi, He shou wu, Gui ban, Chen pi, Kun bu, Nan Tian zhu zi, Gu sui bu, Xiang xun, Chuan shan long, Jiao gu lan, Xu chang qing, Nian bi xie
Antiarythmische Wirkung auf Herz
San qi, San Ke Zhen, Shan Dou Gen, Guang Zao, Tian Xian Zi, Shui Qing, Gan Song, Gan Cao, Shi Suan, Bei Dou Gen, Gua Lou, Di Long, Xi Yang Shen, Yang Jiao Ao, Mai Dong, Mu dan pi, He Shou Wu, Sha Ji, Qiang Huo, Ling Zhi, Fu Zi, Ku Shen, Ku Dou Zi, Luo Bu Ma, Nao Yang Hua, Shi Di, Bi Bo, Bi Cheng Qie, Gou Teng, Du Huo, Yang Jing Hua, Lian Zi Xin, Tang Song Cao, Fen Fang Ji, Huang Lian, Huang Bai, She Chuang Zi, Yin Yang Huo, Ge gen, Fu Shou Cao, Jie Cao, Hu Ji Shen
Antiasthmatische Wirkung
Shun dou gen, Xiao hui xiang, Xiao ye pi pa, Ma qian zi, Ma dou ling, Yun zhi, Che qian cao, Ai ye, Shi diao lan, Shi chang pu, Bai song ta, Bai qu cai, Di long, Lao guan cao, Bai he, Bai bu, Dang gui, Hua shan shen, Si gua luo, Mu jing zi, Mu jing ye, Fo shou, Han xiu cao, Ling zhi, Chen pi, Ren dong teng, Qing pi, Pi pa ye, Ku xing ren, Yun xiang cao, Hu zhang, Kun bu, Ye jiao teng, Pao tong guo, Hu tui zi, Jing jie, Jing tiao, Bi chen qie, Gou teng, Qing pi, Hua mu pi, Huang jing zi, She chuang zi, Zhu dan, Mao yan cao, Xuan fu hua, Shang lu, Ma huang, Mian hua gen, Guang Dong hua, Zi su ye, Ge jie, E bu shi cao, Zao shan bai, Jin ji er, Ai di cha, Han cai, Zang hui xiang, Gao ben, Can su
Anticarzinogene Wirkung
Ren shen, Er cha, Dao dou, San qi, San jian shan, San ke zhen, Da zao, Da Huang, Da suan, Da ma yao, San dou gen, Shan you gan, Qian jin zi, Chuan wu, Nü zhen zi, Xiao hui xiang, Ma qian zi, Ma lin zi, Tian dong, Tian hua fen, Tian nan xing, Wu hua guo, Yun zhi, Yunnan Baiyao, Mu gua, Niu bang zi, Mao gen, Chang chun hua, Gan cao, Gan sui, Shi suan, Long yan rou, Xian he cao, Bai ji, Bai zhu, Bai qu cai, Bai xian pi, Gua lou, Dong ling cao, Dong chong xia cao, Di long, Di yu, Di er cao, Lao guan cao, Dang gui, Deng xin cao, Nong ji li, Xun gu feng, Hong qi, Hong dou kou, Hong che zhou cao, Yuan zhi, Ling mian zhen, Lu hui, Lu sun, Su mu, Chi shao, Gui ban, Bu gu zhi, Ling zhi, Pi pa ye, Ci wu jia, Ku shen, Ku xing ren, Hu zhang, Kun bu, Kun ming shan hai tang, Jing qiao mai, Jin qian bai hua she, Zhong jie feng, Yu xing cao, Ye jiao teng, Guan zhong, Nan she teng, Cao wu, Fu ling, Cha ye, Ya dan zi, Gou wen, Qiu shui xian, Xiang xun, Xiang jia pi, Gui jiu, Du huo, Chuan xin lian, Mei deng mu, Jiang huang, Luo tuo peng zi, Jiao gu lan, Can sha, Tao ren, Tao er qi, E zhu, Chai hu, Dang shen, Chou cao, Lang du, Tang song cao, Hai long, Hai shen, Fen fang ji, Yi zhi, Ba qia, Tu si zi, Ju San qi, Xue lian, Chang shan, Ying er, Zhu ling, Zhu ya zao, Lu rong, Ban mao, Mian hua gen, Zong lü tan, Lü cao, Cong bai, Xi shu, Zi shan, Zi cao, Zi wan, Ge qiao, Bi ma zi, Lei gong teng, Feng du, Xi sheng teng, Chan tui, Fu she, Jiang can, Jie cao, Yi yi ren, Teng huang, Can su, Bie jia
Anticholinesteraseartige Wirkung
Yi Ye Qiu, Gan Cao, Shi Suan
Anticholinerge Wirkung
Ling Zhi, Yang Jin Hua, Huang Qin
Antiemetische Wirkung
Gan jiang, Sheng jiang, Ban xia, Fu long gan, Lian qiao, Huo xiang
Antiischämische Wirkung am Herzmuskel
Ren Shen, San qi, San Ke Zhen, Chuan xiong, Guang Zao, Yuan hu, Yunnan Baiyao, Mao dong qing, Gan Song, Bei Dou Gen, Gua Lou, Dang gui, Rou Gui, Bing Pian, Hong hua, Mai Dong, Mu dan pi, He Shou Wu, Qiang Huo, Mei Gui Hua, Ci Wu Jia, Ci Lao Ya, Ku Shen, Gou Ji, Bi Bo, BI Cheng Qie, Xia Ye Hong Jing Tian, Jiang huang, Zhu Shi Ma, Jiao Gu Lan, Dang Shen, Tang Song Cao, Fen Fang Ji, Yi mu cao, Huang Jing, Ye Ju Hua, Yin Yang Huo, Ge Gen, Rei Xiang
Antikonvulsive Wirkung
Ding Xiang, Qi Ye Lian, Tian Ma, Tian Nan Xing, Niu Huang, Shen Ma, Shi Chang Pu, Long Chi, Long Gu, Sheng Jiang, Xian Mao, Di Long, Xi Yang Shen, Zhu Sha, Quan Xie, Qing Cai, Chi shao, Mu dan pi, Ling Zhi, Ji Shi Teng, Hu Jiao, Gou Teng, Yu Bai Fu, Qing Pi, Gui Zhi, Dang Shen, Sang Bai Pi, Ju San Qi, Ling Yang Jiao, Peng Sha, Wu Gong, Suan Zao Ren, Can Tui, Xiong Dan, Jiang Can, Jie Cao, Bi Hu,
Antikörperproduktion hemmend
Dang gui, Gan cao, Da zao, Bu gu zhi
Antikörperproduktion stimulierend
Huang qi, Yin yang huo, Xiang xun, Ren shen, Zi he che, He shou wu, Di Huang
Antimalariawirkung
Ma bian cao, Qing hao, Kun ming shan hai tang, Wei ling xian, Ya dan zi, Chang shan, He chao ya
Antimikrobielle Wirkung
Ding xiang, Ba jiao hui xiang, Er cha, Jiu xiang chong, Gan jiang, Tu mu xiang, Xing pi, Tu jing jie, Da Huang, Da suan, Da ji, Da feng zi, Da qing ye, Shan nai, Shan zha, Shan dou gen, Chuan bei mu, Chuan lian zi, Guang zao, Xiao ji, Xiao hui xiang, Xiao ye pi pa, Ma qian zi, Ma dou ling, Ma ti jin, Lü ti cao, Ma bian cao, Tian dong, Tian hua fen, Yunnan Baiyao, Mu gua, Mu xiang, Mu zei, Mu fu rong ye, Wu wei zi, Wu bei zi, Niu bang zi, Mao dong qing, Sheng yao, Shen ma, Dan shen, Wu yao, Wu mei, Ai ye, Gan song, Shi wei, Shi diao lan, Shi liu pi, Long dan, Long yan rou, Si ji qing, Sheng jiang, Bai ji, Bai zhu, Bai shao, Bai zhi, Bai fan, Bai guo, Bai tou weng, Bai jie zi, Bai song ta, Bai mao gen, Bai qu cai, Bai bian dou, Bai xian pi, Gua lou, Dong ling cao, Xuan shen, Di jiao, Di yu, Di er cao, Di fu zi, Di gu pi, Di jing cao, Lao guan cao, Xi he liu, Bai bu, Dang gui, Ro gui, Rou dou kou, Zhu ru, Xue jie, Xue yu tan, He huan pi, Jue ming zi, Bing pian, Yang ti, Guan mu tong, Xun gu feng, Fang feng, Hong mao qi, Hong dou kou, Hong ci teng, Hong che zhou cao, Si gua luo, Mai dong, Yuan zhi, Wu yi, Hua jiao, Cang er zi, Lu hui, Su mu, Su he xiang, Chi shao, Chi xiao dou, Lian qiao, Bian qian cao, Wu zhu yu, Mu dan pi, He shou wu, Han xiu cao, Xin yi, Qiang huo, Bu gu zhi, Ling zhi, E wei, Ren dong teng, Ji shi teng, Ji guan gua, Qing hao, Qing mu xiang, Pi pa ye, Ban lan gen, Song luo, Ku mu, Ku shen, Ku xing ren, Yun xiang cao, Qing ma zi, Qi ning, Zhu ma gen, Mao mei, Hu zhang, Zhi mu, Jing qian cao, Jin yin hua, Zong jie feng, Yu xing cao, Ye jiao teng, Lu gan shi, Pao tong guo, Ze qi, Xi xin, Guan zhong, Wu tui zi, Jing jie, Nan she teng, Nan tian zhu zi, Bi bo, Bi cheng qie, Yin cheng, Fu ling, Cha ye, Pi shi, Hou po, Wei ling xian, Gu sui bu, Xiang mao, Xiang fu, Xiang ru, Yang cong, Chuan xin lian, Mei deng mu, Jiang huang, Luo tuo peng zi, Qing jiao, Qing pi, Can sha, Gui zhi, Hua mu pi, He tao ren, An ye, Lian fang, E zhu, Yan fu mu, Gan feng cai, Xia ku cao, Chai hu, Dang shen, Qian dan, She gan, Chao cao, Xu chang qing, Gao liang jiang, Hai zao, Hai jin sha, Fen fang ji, Yu zhi zi, Sang ye, Shan ji sheng, Ji mu, Ba qie, Tu si zi, Ju hua, Huang qing, Hung lian, Huang bai, Huang jing zi, Huang jing ye, Huang yao zi, Pi jiu hua, Ye ju hua, Ye dong qing guo, Zhu ling, Zhu dan, Zhu ya zao, Mao yan cao, Xuan fu hua, Ma huang, Lu xian cao, Yin yang huo, Duan xue liu, Xu duan, Bo luo hui, Mian hua gen, Lü cao, Cong bai, Bian xu, Xiong huang, Liu huang, Zi cao, Zi zhu, Zi qi, Zi wan, Zi jin, Zi su zi, Zi su ye, Zi du juan, Jing tian san qi, Fan xie ye, Hua shi, Rei xiang, Huai hua, Pu gong ying, Peng sha, Feng fang, Feng du, Wu gong, Jing ji er, Ai di cha, Man jing zi, Han cai, La jiao, Mo han lian, He shi, Xie bai, Shu liang, Bo he, Zang hui xiang, Gao ben, Qu mai, She xiang cao
Antimycotische Wirkung
San qi, Da Huang, Da suan, Wu bei zi, Sheng ma, Wu mei, Bai zhi, Bai xian pi, Xuan shen, Mu ju, Di Huang, Qing cai, Lu sun, Qing hao, Ci ren shen, Ku shen, Ku lian pi, Shi jun zi, Hu huang lian, Nan sha shen, Hai shen, Zhi zi, Ju hua, Huang lian, Huang bai, Ban mao, Cong bai, Zi su ye, Fan qie, Bin lang, Zhang nao, Jie cao, Huo xiang
Antioxidative Wirkung
Ren shen, Da zao, Da suan, Shan zha, Nü zhen zi, Wu wei zi, Wu bei zi, Gan cao, Lao guan cao, Xi yang shen, Dang gui, Zhu ye shen ren, Lu sun, Chen pi, Ci lao ya, Hu zhang, Hu sui, Cha ye, An ye, Chai hu, Xu chang qing, Gao shan hong jing tian, Zi shi, Huang jing, Lu rong, Zi su zi, Huai hua, Hu ji shen
Antidarmparasitäre Wirkung
Ding xiang, Tu mu xiang, Tu jing jie, Shan dao nian hao, Chuan lian zi, Wu mei, Shi liu pi, Sheng jiang, Xian he cao, Lü song jiu mao, He huan pi, Hua jiao, Ku lian pi, Shi jun zi, Guan zhong, Hu lu ba, Nan gua zi, Yin chen, Ya dan zi, Qian dan, Hai ren cao, Lei wan, Fei zi, Bin lang, He shi, He cao ya, Ze gu cai
Antischistosomalische Wirkung
Gan jiang, Ba dou, Xian he cao, Qing hao, Ku lian pi, Nan gua zi, Hai zao, Xuan cao gen, Xiong huang, He cao ya, Qu mai
Antitrichomonadische Wirkung
Da suan, Bai fan, Bai tou weng, Bai xian pi, Ku shen, Bi cheng xie, Lei wan, He cao ya
Antitussive Wirkung
Da zao, Chuan bei mu, Xiao ye pi pa, Ma qian zi, Ma dou ling, Ma bian cao, Che qian cao, Ai ye, Gan cao, Shi wei, Shi diao lan, Shi chang pu, Bai song ta, Ba qu cai, Ban xia, Lao guan cao, Xi he liu, Bai he, Bai bu, Hua shan shen, An hui bei mu, Si gua luo, Mu jing zi, Mu jing ye, Ren dong teng, Qing feng teng, Pi pa ye, Pi pa he, Ku xing ren, Yun xiang cao, Hu zhang, Kun bu, Jin qiao mai, Pao tong guo, Jing tiao, Bi chen qie, Qing pi, Tie gen, Hua mu pi, Tao ren, Tao er qi, Du xian zi, Chai hu, Zhe bei mu, Sang bai pi, Zhu dan, Mao yan cao, Xuan fu hua, Shang lu, Mian hua gen, Guang dong hua, Zi wan, Zi su ye, Zi du juan, E bu shi cao, Zhao shan bai, Ai di cha, Man shan hong, Xian zhu li, Xiong dan, Zang hui xiang, Can su
Antiulzerative Wirkung
Ding xiang, Ren shen, Gan jiang, Da Huang, San dou gen, Xiao hui xiang, Yuan hu, Yun zhi, Mu xiang, Wu jia pi, Wu wei zi, Gan cao, Sheng jiang, Bai ji, Bai zhu, Gua lou, Mu ju, Rou gui, Hong dou kou, Hua jiao, Cang zhu, Lian qian cao, Wu zhu yu, Ku shen, Zhong jie feng, Bi bo, Bi cheng qie, Qi cai, Hou po, Ya dan zi, Luo tuo peng zi, Jiao gu lan, Chai hu, Dang shen, Hai piao xiao, Huang bai, Ying er, Lu rong, Huai hua, Pu gong ying, Fu she, She xiang
Antivirale Wirkung
San qi, Da Huang, Da suan, Da qing ye, Yun zhi, Wu bei zi, Hua ju hong, Gan cao, Shi liu pi, Lao guan cao, Xi yang shen, Bai bu, Hong mao qi, Lian qiao, Wu zhu yu, Han xiu cao, Chen pi, Qing hao, Ban lan gen, Jin yin hua, Guan zhong, Hu tui zi, Nan she shen teng, Bi bo, Bi cheng xie, Yin chen hao, Xiang ru, Jiang huang, Can sha, Gui zhi, Chai hu, Gao shan hong jing tian, Hai shen, Sang ji shen, Huang lian, Huang yao zi, Chang shan, Ye ju hua, Shang lu, Ma huang, Yin yang huo, Ban mao, Mian hua gen, Zi cao, Ai di cha, Bin lang, Man jing zi, Bo he, Teng huang
Beruhigende Wirkung
QiYe Lian, Xiao Ji, Xiao Ye Pi Pa, Tian Ma, Tian Nan Xing, Yuan hu, Yun Zhi, Mu Zei, Wu Wei Zi, Niu Huang, Sheng Ma, Yu Mi Xu, Ai Ye, Gan Song, Shi Suan, Shi Diao Lan, Shi Chang Pu, Lung Chi, Lung Gu, Sheng Jiang, Xian Mao, Bai Shao, Bai Tou Weng, Bai Song Ta, Dong Chong Xia Cao, Di Long, Bai He, Zhu Sha, Hua Shan Shen, He Huan Hua, Wen Jing, Yang Jiao Ao, Fang Feng, Hong hua, Hong Qi, Mai Jiao, Yuan Zhi, Du Zhong, Du Heng, Liang Mian Zhen, Qing Cai, Chi shao, Mu dan pi, Mu Jing Zhi, Gui Ban, Ling Zhi, Ji Shi Teng, Ching Mu Xiang, Qing Feng Teng, Chi Wu Jia, Ku Dou Zi, Luo Bu Ma, Nao Yang Hua, Xi Xin, Shi Di, Hu Jiao, Nan She Teng, Fu Ling, Gou Teng, Yu Bai Fu, Zhu Shi Ma, Jiao Gu Lan, Zhu Zi Shen, Qing Pi, Gui Zhi, Du Xian Zhi, Chai Hu, Dang Shen, Chou Wu Tong, Xu Chang Xing, Gao Shan Hong Jing Tian, Shang Bai Piu, Zhi Zi, Ju San Qi, Huang Qing, Pi Jiu Hua, Ling Yang Jiao, Zi Cao, Zi Su Ye, Jing Tian San Qi, Rei Xiang, Ai Di Cha, Suan Zao ren, Chan Tui, Xiong Dan, Jiang Can , Bi Hu, Gao Ben
Blutdrucksenkende Wirkung
Ba Li Ma, Ren Shen, Er Cha, San qi, San Ke Zhen, Da Ji, Shan Zha, Shan Dou Gen, Chuan Wu, Chuan Bei Mu, Xiao Ye Pi Pa, Tian Ma, Mu Zei, Che Qian Zi, Niu Haung, Niu Bang Zi, Chang Chun Hua, Huo Ma Ren, Shui Niu Jiao, Yu Zhu, Yu Mi Xu, Gan Song, Shi Suan, Shi Diao Lan, Bei Dou Gen, Tian Xuan Hua, Shen Jiang, Bai Guo, Bai Qu Cai, Xuan Sheng, Di Long, Di Yu, Di Gu Pi, Yi Bei Mu, Wen Jing, Jue Ming Zi, Hong Mao Qi, Nai Jiao, Yuan Zhi, Du Zhong, Hua Sheng Yi, Qing Cai, Chi shao, Fu Shan Hua, Wu Zhu Yu, Mu dan pi, Mu Jing Ye, Fo Shou, Xing Yi, Sha Yuan Zi, Chen Xiang, Ling Zhi, Ren Dong Teng, Ji Shi Teng, Qing Hao, Qing Mu Xiang, Qing Feng Teng, Chi Wu Jia, Ku Mu, Ku Lian Pi, Lun Huan Teng, Hu zhang, Kun Bu, Luo Bu Ma, Nao Yang Hua, Bi Bo, Bi Cheng Qie, Cha Ye, Gou Teng, Xiang Fu, Pang Da Hai, Liang Jun, Yang Jin Hua, Zhu Shi Ma, Zhu Zi Shen, He Tao Ren, Du Xian Zi, Lai Fu Zi, Lian Zi Xin, Xia Ku Cao, Chou Wu Tong, Xu Chang Qing, Tang Song Cao, Hai Zhe, Sang Bai Pi, Sang Ji Sheng, Tu Si Zi, Huang Qing, Huang Lian, Huang Bai, Chang Shan, Ye Ju Hua, Lu Rong, Yin Yang Huo, Ling Yang Jiao, Duan Xue Liu, Ge Gen, Jin Tian San Qi, Huai Hua, Ji Li, Feng Du, Zhao Shan Bai, Jin Ji Er, Suan Zao Ren, Man Jing Zi, Xi Qian Cao, La Jiao, Hu Ji Shen, Fu She, Jie Cao, Ze Gu Cai, Gao Ben
Blutdrucksteigernde Wirkung
Han Xiu Cao, Chen Pi, Qing Pi, Ze Xie, Zhi Qiao, Zhi Shi, Ying Yu, Ma Huang, Kuan Dong Hua, Can Su
Blutfettsenkende Wirkung
Da Suan, Shan Zha, Shan Dou gen, Nu Zhen Zi, Yun Zhi, Sheng Ma, Dan shen, Yue Jian Cao Zi, Huo Ma Ren, Shui zhi, Shui Fei Ji, Shui Niu Jiao, Yu Zhu, Di Gu Pi, Xi Yang Shen, Dang gui, Hui Hui Dou, Wen Jing, Jue Ming Zi, Hong hua, Hong Che Zhou Cao, Du Zhong, Du Heng, Lu Sun, He Shou Wu, Gui Ban, Sha Ji, Sha Yuan Zi, Ren Dong Teng, Chi Lao Ya, Ku Dou Zi, Mu Su, Hu zhang, Kun Bu, Luo BU Ma, Jin Yin Hua, Ye Jiao Teng, Ze Xie, Gou Ji Zi, Bi Bo, Cha Ye, Yang Cong, Jiang huang, Zhu Shi Ma, Jiao Gu lan, He Tao Ren, Xu Chang Qing, Hai Zao, Huang Qing, Hunag Lian, Huang Jin, Yin Er, Yin xing ye, Ying Yang Huo, Ge Gen, Zi Su Zi, Ha Ma You, Hei zhi Ma, Huai Hua, Suan Zao ren, Xiong Dan, Fu She
Blutgerinnung und Blutthrombusbildung fördernde Wirkung
San qi, Tu jing pi, Da Huang, Da ji, Xiao ji, Ma bian cao, Yunnan Bai yao, Ai ye, Shi liu pi, Long chi, Long gu, Xian he cao, Bai ji, Bai mao gen, Di yu, Di jing cao, Xi yang shen, Fu long gan, Xue yu tan, Yang ti, Hong ci teng, Hua sheng yi, Hua rei shi, Su mu, Song hua fen, Qi cai, Zhu ma gen, Mao mei, Hu zhang, Jin yin hua, Guan zhong, Lian fan, Gan feng cai, Ji mu, Ju san qi, Yin yang huo, Duan xue liu, Zong lü, Zong lü tan, Zi cao, Zi zhu, Jing tian san qi, Huai hua, Feng fan, Muo han lian, Shu liang, Ou jie
Blutgerinnung und Blutthrombusbildung hemmende Wirkung
Ding xiang, Jiu li xiang, San ke zheng, Gan jiang, Da fu pi, Chuan xiong, Xiao hui xiang, Tian zhu huang, Mu xiang, Mu zei, Mao dong qing, Shen ma, Dan shen, Wu yao, Shui zhi, Bai zhu, Bai bian dou, Di long, Dang gui, Xue jie, Deng zhan xi xin, Hong hua, Hua jiao, Su he xing, Chi shao, Mu dan pi, Xin yi, Ling zhi, Fu zi, Kun bu, Jin qian baqi hua she, Nan sha shen, Bi cheng qie, Cha ye, Gou teng, Du huo, Zhu shi ma, Gui zhi, Tao ren, E zhu, Yan fu mu, Xia tian wu, Dang shen, Gao liang jiang, Hai zao, Yi mu cao, Ma huang, Feng du, Wu gong, Man jing zi, Xi qian cao, Xiong Dan, Fu she, Bi hu
Blutzuckersenkende Wirkung
Ren shen, San bai cao, Tu mu xiang, Da suan, Shan yao, Chuan wu, Liu bang zi, Chang chun flower, Yu zhu, Gan cao, Bai zhu, Di gu pi, Mai ya, Cang zhu, Cang er zi, Ling zhi, Ku xing ren, Hu zhang, Zhi mu, Ze xie, Gou ji zi, Li zhi he, Yang cong, Du xian zi, Xia ku cao, Gao shan feng jing tian, Sang ye, Huang lian, Huang jing, Ye dong qing guo, Yin er, Yin yang huo, Ge gen, Zi cao, Ge jie, Yi yi ren
Blutzuckersteigernde Wirkung
Xuan shen, Xia ye hong jing tian, Qing jiao, Chai hu, Dang shen, Zi su ye, She xiang cao
Cholagoge Wirkung
Ding xiang, Gan jiang, Da Huang, Guang zao, Xiao hui xiang, Niu huang, Ai ye, Long dan, Sheng jiang, Yang ti, Cang zhu, Jin qian cao, Jin yin hua, Bu huang lian, Bi cheng xie, Yin chen, Wei ling xian, Liang jun, Mei ren jiao, Jiang huang, Hai jin sha, Zhi zi, Bian xu, Pu gong ying, Xiong dan, Bo he
Cholinerge Wirkung
Shi Suan, Xiang Jia Pi, Bin Lang
Diuretische Wirkung
Da Ma Yao, Chuan Mu Tong, Ma Ti Jin, Che Qian Zi, Che Qian Cao, Yu Mi Xu, Shi Wei, Bai Zhu, Bai Mao Gen, Di Fu Zi, Wen Jing, Yang Jiao Ao, Guan Mu Tong, Du Zhong, Lian Qian Cao, Wu Zhu Yu, Mu dan pi, Qing Ma Zi, Qi Cai, Luo Bu Ma, Jin Qian Cao, Jin Bian Long She Lan, Ze Xie, Fu Ling, Hai Jing Sha, Fu Ping, Sang Bai Pi, Sang Ji Shen, Zi Shi, Hunag Qi, Zhu Ling, Shang Lu, Ma Huang, Hu Lu, Ting Li Zi, Bian Xu, Feng Fang, Lou Gu, Qu Mai
Emetische Wirkung
Shi suan, Qing mu xiang, Chang shan
Entgiftende Wirkung
Wu wei zi, Wu bei zi, Gan cao, Bai bian dou, Ban xia, Di jin cao, Cang zhu, Mei gui hua, Song ruo, Jin ying hua, Lai fu zi, Gao shan hong jing tian, Huang qi, Ge gen
Entzündungshemmende Wirkung
Ding Gong Teng, Jiu Li Xiang, San qi, Gan Jiang, Da Huang, Da Qing Ye, Shan Dou Gen, Chuan Wu, Guan Zao, Guan Jin Qian Cao, Nü Zhen Zi, Xiao Ji, Ma Dou Ling, Ma bian cao, Tian Ma, Yun Zhi, Yunnan Baiyao, Mu Fu Rong Ye, Wu Jia Pi, Liu Huang, Niu xi, Mao dong qing, Sheng Ma, Hua Jie Hong, Dan shen, Ba Ji Tian, Shi Suan, Shi Diao Lan, Long Dan, Bei Dou Gen, Tian Xuan Hua, Si Ji Qing, Sheng Jiang, Xian Mao, Xian He Cao, Bai Shao, Bai Zhi, Bai Song Ta, Dong Ling Cao, Mu Ju, Di Yu, Dang gui, Zhu Jie Ren Shen, Xue jie, Xue Yu Tan, Bing Pian, Xun Gu Feng, Fang Feng, Hong hua, Hong Qi, Hong Mao Qi, Du Zhong, Cang Er Zi, Ru Hui, Su mu, Chi shao, Lian Qiao, Mu dan pi, Xin Yi, Sha Yuan Zi, Jiang Huo, Fu Zi, Ren Dong Teng, Qing Feng Teng, Pi Pa Ye, Ci Ren Shen, Ci Lao Ya, Ku Mu, Ku Shen, Ku Dou Zi, Qi Cai, Hu zhang, Kun Ming Shan Hai Tang, Jin Qiao Mai, Jin Qian Cao, Jin Yin Hua, Yu Xing Cao, Ze Xie, Xi Xin, Jing Jie, Cao Wu, Gu Sui Bu, Qiu Sui Xian, Xiang Fu, Xiang Jia Pi, Yui Bai Fu, Du Huo, Chuan Xin Lian, Jiang huang, Zhu Shi Ma, Zhu Zi Shen, Qing Jiao, Qing Pi, Jie Geng, Tao ren, He Tao Ren, An Ye, Du Xian Zi, Lai Fu Zi, Xia Ku Cao, Chai Hu, Dang Shen, She Gan, Chou Wu Tong, Xu Chang Qing, Gao Shan Hong Jing Tian, Fen Fang Ji, Sha Luo Zi, Zhi Zi, Ba Qi, Ju San Qi, Huang Qing, Huang Qi, Huang Lian, Huang Jing Ye, Xue Lian, She Tui, Ye Ju Hua, Yin Er, Shang Lu, Ma Huang, Lu Rong, Ying Yang Huo, Duan Xue Liu, Kuan Dong Hua, Liu Huang, Zi Cao, Zi Du Juan, Ge Qiao, Ge Jie, He Zhi Ma, Fan Qie, Rei Xiang, Huai Hua, Shuo Diao, Lei Wan, Lei Gong Teng, Feng Fang, Feng Du, Jing Ji Er, Man Shan Hong, Man Jing Zi, Xi Qian Cao, Xiong Dan, Fu She, Gao Ben, Can Su, She Xiang
Erschöpfung und Müdigkeit entgegenwirkend
Ren shen, Wu mei, Xi yang shen, Lu sun, E jiao, Ci wu jia, Xia ye hong jing tian, Gao shan hong jing tian, Ma huang, Bie jia
Fieber-und Temperatursenkende Wirkung
Gan Jiang, Da Qing Ye, San Dou Gen, Niu Huang, Sheng Ma, Shi Suan, Shi Gao, Bei Sha Shen, Sheng Jiang, Bai Zhi, Di Long, Di Gu Pi, Xi He Liu, Rou Gui, Fang Feng, Chi shao, Lian Qiao, Mu dan pi, Qiang Huo, Qing Hao, Ku Mu, Ku Shen, Ku Dou Zi, Qi Cai, Kun Ming Shan Hai Tang, Zhi Mu, Jin Qiao Mai, Jin Ying Hua, Ze Qi, Xi Xin, Jing Jie, Yin Chen, Xiang Fu, Chuan Xing Lian, Gui Zhi, Du Xian Zi, Chai Hu, She Gan, Xu Chang Qing, Fu Ping, Sang Bai Pi, Chang Shan, Ye Ju Hua, Ma Huang, Ling Yang Jiao, Ge Gen, Zi Cao, Zi Su Ye, Suan Zao Ren, Chan Tui, Xiong Dan, Gao Ben, Ma Huang
Gebärmutterstimulierende Wirkung
Jiu li xiang, Wu wei zi, Niu xi, Di long, Yang jiao ao, Hong hua, Hong mao qi, Mai jia, Yuan zi, Du zhong, Gui ban, Xin yi, Qi cai, Guan zhong, Chong lou pai cao, Tao ren, Chou cao, Hai long, Yi mu cao, Ji mu, Xue lian, Chang shan, Duan xue liu, Xu duan, Fei zi, Shu liang, Bo he, Qu mai
Glatte Muskulatur hemmende, krampflösende Wirkung
Ding xiang, Qi ye lian, Gan jiang, Shan yao, Shan do gen, Chuan bei mu, Guang zao, Xiao ye pi pa, Tian xian zi, Mu xiang, Niu huang, Sheng ma, Wu mei, Gan song, Bai zhi, Mu ju, Di jiao, Yi bei mu, Hua Shan shen, Du heng, Liang mian zhen, Chi shao, Fu sang hua, Fo shou, Chen xiang, Ling zhi, Chen pi, Ren dong teng, Qing pi, Yun xiang cao, Xi xin, Zhi qiao, Bi bo, Zhi Wei ling xian, Xiang mao, Xiang ru, Mei ren jiao, Xia tian wu, Chou cao, Hai shen, Yi zhi, Huang yao zi, Xue lian, She chuang zi, Yin xing ye, Ma huang, Guang dong ye, Guang dong hua, Ge gen, Zi du juan, Rei xiang, Huai hua, Zhao shan bai, Xiong dan, Bo he, Zang gui xiang, Gao ben, Huo xiang, Can su
Glatte Magen- und Darmmuskulatur erregende Wirkung
Ba jiao feng, Shan yao, Chuan lian zi, Xiao ji, Xiao hui xiang, Ba dou, Shi suan, Lü song jiu mao, Ji nei jin, Hu lian pi, Qi cai, Luo han guo, Nao yang hua, Chien niu zi, Gan feng chai, Ya dan zi, Lai fu zi, Gao shan hong jing tian, Sang bei pi, Zhi zi, Zi su ye, Suo yang, Feng du, Xi sheng teng, Zang hui xiang, Qu mai
Hematopoese fördernde Wirkung
Niu huang, Dang gui, He shou wu, E jiao, Can sha, Dang shen, Shang shen, Yin er, Ma huang, Xi su
Hepatoprotektive Wirkung (Bewahrt Leberzellen vor Schäden)
Er cha, San qi, Da Huang, Da suan, Shan dou gen, Nü zhen zi, Xiao ji, Mu gua, Wu wei zi, Sheng ma, Dan shen, Shui qing, Shui fei ji, Gan cao, Long dan, Sheng jiang, Bai zhu, Bai shao, Di er cao, Lao guan cao, Xi he liu, Dang gui, Dang yao, Wen jing, Hua jiao, Lu hui, Lian qiao, Wu zhu yu, He shou wu, Sha ji, Sha yuan zi, Ling zhi, Qing hao, Qing ye dan, Ci lao ya, Hu zhang, Chui pen cao, Jing yin hua, Ze xie, Gou ji zi, Yin chen, Fu ling, Yang jin hua, Chuan xin lian, Mei ren jiao, Jiang huang, Chai hu, Dang shen, Zhi zi, Zi shi, Zhu ling, Pu gong ying, Mo han lian, Jie cao, Bie jia
Herzkranzgefäße erweiternde Wirkung
Ba Li Ma, San qi, Shan Za, Chuan xiong, Yuan hu, Wu Wei Zi, Shui zhi, Dan shen, Shi Chang Pu, Si Ji Qing, Xuan Sheng, Hong hua, Su He Xiang, Chi shao, Mu Jing Zi, He Shou Wu, Bu GU Zhi, Ling Zhi, Fu Zi, Mao Mei, Zhi Shi, Ying Yu, Hai Feng Teng, Yi mu cao, Ju Hua, Huang Jing, Ying Xing Ye, Lu Xian Cao, Ying Yang Huo, Jing Tian San Qi, Ji Li, Hu Ji Shen, Jie Cao, She Xiang
Herzstärkende Wirkung
Ren Shen, Shan Zha, Chuan Wu, Chuan xiong, Ma Li Jing, Niu Huang, Shui Fei ji, Yu Zhu, Tain Xuan Hua, Sheng Jiang, Jia Zhu Tao, Yang Jiao Ao, Hong Qi, Mai Dong, Du Zhong, Chi shao, He Shou Wu, Fo Shou, Ling Zhi, Fu Zi, Qing Pi, Ci Lao Ya, Xi Xin, Zhi Qiao, Zhi Shi, Nan Sha Shen, Xiang Fu, Xiang Jia Pi, Chuan Shan Long, Gui Zhu Tang Jie, Gao Shan Hong Jing Tian, Yi Zhi, Huang Qi, Huang Jin, Huang Hua Jia Zhu Tao, Xue Lian, Ma Huang, Yin Yang Huo, Ling Yang Jiao, Ting Li Zi, Feng Fang, Feng Du, Wu Gong, Fu Shou Cao, Suan Zao Ren, Hu Ji Shen, Zhang Nao, Can Su, She Xiang
Histaminausschüttung stimulierende Wirkung
Wu jiu, Qing feng teng, Feng du, Xi sheng teng
Hypoxietoleranz steigernde Wirkung (allgemein)
Ding Xiang, Ren Shen, Gan Jiang, Guang zao, Nu Zhen Zi, Tian Ma, Dan shen, Gan Song, Si Ji Qing, Bai Shao, Bai Song Ta, Gua Lou, Xi Yang Shen, Bai He, Dang gui, Deng Zan Xi Xin, Hong Qi, Mai Dong, Gui Ban, Ling Zhi, Er Jiao, Ci Wu Jia, Ci Lao Ya, Bi Bo, Gao Liang Jiang, Gao Shan Hong Jing Tian, Hai Long, Hai Feng Teng, Yin Yang Huo, Ge Gen, Suan Zao Ren, Mo Han Lian, Bie Jia
Immundepressive Wirkung
San jian shan, Shan dou gen, Chuan wu, Tian dong, Tian hua fen, Wu jia pi, Wu wei zi, Gan sui, Shi diao lan, Bei sha shen, Hong hua, Ku shen, Ku dou zi, Kun ming shan hai tang, Chui pen cao, Zhong jie feng, Ze xie, Xiang xun, Chuan shan long, Chuan xin lian, Zu shi ma, Luo tuo peng zi, Xia ku cao, Chai hu, Huang qin, She chuang zi, Pi ma zi, Lei gong teng, Chan tui, Shou di
Immunstimulative Wirkung
Ren shen, San qi, Da suan, Shan yao, Shan zha, Guang zao, Nü zhen zi, Tian ma, Yun zhi, Yunnan Baiyao, Wu mei, Ba ji tian, Gan cao, Shi gao, Long dan, Long yan rou, Xian mao, Bai shao, Bai bian dou, Dong chong xia cao, An di jiao, Di er cao, Dang gui, Fang feng, Hong qi, Mai dong, Du zhong, Lu sun, Mu jing ye, He shou wu, Gui ban, Sha ji, Sha yuan zi, Ling zhi, E jiao, Fu zi, Qing jiao, Qing mu xiang, Ban lan gen, Ci wu jia, Ci lao ya, Ku xing ren, Luo bu ma, Jin yin hua, Yu xing cao, Gou ji zi, Fu ling, Qi cai, Xiang ru, Jiao gu lan, Zhu zi shen, Dang shen, Hai shen, Sang shen, Tu si zi, Huang qi, Huang lian, Huang jing, Hung jing ye, Yin er, Zhu ling, Lu rong, Lu xian cao, Yin yang huo, Zi he che, Ge jie, Ge qiao, Suo yang, Ge shan xiao, Pu gong ying, Feng du, Jing ji er, Suan zao, Wu ji sheng, Yi yi ren, Can su, Bie jia, She xiang
Immunglobuline stimulierend
Huang qi, Ling zhi, Yin yang huo, Zi he che, He shou wu, Di Huang
Insektizide, antiexoparasitäre Wirkung
Mu fu rong ye, Zhi xie mu pi, Bai bu, Wu yi, Bu gu zhi, Yu teng, Hu jiao, Pi shi, Gui jiu, Yang cong, Chu chong ju, Luo tuo peng zi, Buo luo hui, Liu huang, La jiao
Interferonproduktion stimulierend
Huang qi, Bai dou
Kontrazeptive oder abortive Wirkung
Jiu li xiang, Tu jing pi, Ma dou ling, Wang bu liu xing, Mu jing pi, Wu bei zi, Niu xi, Shui zhi, Gan sui, Ban xia, Di long, He huan pi, Bing pian, Xun gu feng, Fu shan hua, Mu dan pi, Mu jing zi, E Wei, Kun ming shan hai tang, Jing ying hua, Jin bian long she lan, Guan zhong, Cha ye, Wei ling xian, Chuan xing lian, Luo tuo peng zi, E zhu, Chou cao, Huang jing zi, Xue lian, Lu xian cao, Mian hua gen, Zhong lü tan, Xiong huang, Zhi cao, Lei gong teng, Xi qian cao, She xiang
Lern- und Gedächtnisfördernde Wirkung
Ren shen, Qing cai, Ling zhi, Dang shen, Lu rong
Leukozytenbildung steigernde Wirkung
San ke zhen, Nü zhen zi, Di yu, Bai he, Rou gui, Bu gu zhi, Hu zhang, Liang jun, Sang shen, Ban mao, Muo han lian, Can su
Lokalanästhetische Wirkung
Chuan Wu, Tian Zhu Huang, Bai Qu Cai, Di Jiao, Du Heng, Hua Jiao, Fo Shou, Xin Yi, Ji Chi Teng, Xi Xin, Cao Wu, Xiang Fu, An Ye, Ju San Qi, Xue Shang Yi Zhi Hao, She Chuang Zhi, Bo Luo Hui, Can Su
Lymphoblasten transformation fördernd
Dan gui, Haung qi, Bai zhu, Dang shen, Yi yi ren, Yin Yang huo, Ling zhi, E jiao, Nü zhen zi, Ren shen, Bai dou, He shou wu, Huang jing
Mutationshemmende Wirkung
Da zao, Niu bang zi, Sheng jiang, Lao guan cao, Xi yang shen, Xiang ri kui zi, Ku xing ren, Cha ye, Xiang xun, Jiang huang, Chai hu, She chuang zi, Zhu ling, E bu shi cao
Periphere Blutgefäße erweiternde Wirkung
Ren Shen, Chuan Wu, Chuan xiong, Mu Zei, Shui Fei Ji, Bai Shao, Gua Lou, Dang gui, Du Zhong, Xin Yi, Shi Wu Jia, Luo Bu Ma, Mei Ren Jiao, Zhu Shi Ma, Zhu Zi Shen, Gui Zhi, Tao ren, Yan Fu Mu, Hai Feng Teng, Sang Ji Shen, Ji Mu, Yin xing ye, Ge Gen, Fu She, Jie Cao
Periphere Blutgefäße verengende Wirkung
Yi Zhi, Ma Huang, Duan Xue Liu, Xi Sheng Teng
Phagozytose fördernde Wirkung
Wu jia pi, Dang gui, Huang qi, Bai zhu, Dang shen, Yin yang huo, Du zhong, Ling zhi, Xiang xun, Ren shen, Fu ling, Di Huang, Bu gu zhi, Shan yao, Gan cao
Purgative oder abführende Wirkung
Da Huang, Qian jin zi, Wu hua guo, Huo ma ren, Gan sui, Gua lou, Mang xiao, Yang ti, Lu hui, Jin bian long she lan, Qian niu zi, Pang da hai, Tao ren, Liu huang, Fan xie ye, Bi ma zi
Quergestreifte Muskulatur entspannende Wirkung
Ba Jiao Feng, Xin Yi, Lun Huan Teng, Nan Tian Zhu Zi, Fen Fang Ji, Xi Sheng Teng
Schleimlösende Wirkung
Da zao, Shan gen cai, Shan zi wan, Chuan bei mu, Guan zao, Xiao hui xiang, Xiao ye pi pa, Ma qian zi, Ma dou ling, Tian nan xiang, Che qian cao, Ai ye, Gan cao, Shi wei, Shi diao lan, Bai jie zi, Bai song ta, Bai qu cai, Gua lou, Ban xia, Lao guan cao, Bai bu, Hua shan shen, An hui bei mu, Hong dou kou, Si gua luo, Yuan zhi, Hua rei shi, Mu jing zi, Mu jing ye, Fo shou, Han xiu cao, Ling zhi, Chen pi, Ren dong teng, Ji shi teng, Qing pi, Pi pa ye, Pi pa he, Mu ma dou, Jing qiao mai, Pao tong guo, Ze qi, Jing jie, Jing tiao, Di cheng qie, Yu bai fu, Qing pi, Jie geng, Hua mu pi, Tao er qi, Ye dong qing guo, Zhu dan, Zhu ya zao, Mao yan cao, Shang lu, Mian hua gen, Guang dong ye, Guang dong hua, Liu huang, Zhi wan, Zi su ye, Zi du juan, Er bu shi cao, Zao shan bai, Ai di cha, Man shan hong, Han cai, Xian zhu li, Bo he, Chan su, She xiang cao
Schmerzstillende Wirkung
Ding Xiang, Qi Ye Lian, Ba Li Ma, San qi, Gan Jiang, Chuan Wu, Xiao Hui Xiang, Tian Ma, Tian Zhu Huang, Yuan hu, Yun Zhi, Mu Zei, Niu xi, Sheng Ma, Shi Suan, Bei Dou Gen, Bei Sha Shen, Sheng Jiang, Bai Shao, Bai Zhi, Bai Tou Weng, Dong Ling Cao, Bai Bu, Dang gui, Rou Gui, Quan Xie, Bing Pian, Xun Gu Feng, Fang Feng, Hong hua, Hong Qi, Mai Jiao, Du Zhong, Du Heng, Liang Mian Zhen, Hua Jiao, Chi shao, Wu Zhu Yu, Mu dan pi, Xin Yi, Qiang Huo, Ling Zhi, Fu Zi, Ji Shi Teng, Qing Feng Teng, Ku Dou Zi, Kun Ming Shan Hai Tang, Jin Qian Cao, Jin Qian Bai Hua She, Nao Yang Hua, Xi Xin, Jing Jie, Bi Cheng Jing, Cao Wu, Yin Yu, Wei Ling Xian, Gou Wen, Xiang Fu, Du Huo, Yang Jing Hua, Zhu Shi Ma, Jiao Gu Lan, Zhu Zi Shen, Qing Pi, Gui Zhi, Chai Hu, Dang Shen, Chou Wu Tong, Xu Chang Qing, Lang Du, Gao Liang Jiang, Hai Shen, Fen Fang ji, Sang Bai Pi, Bi Qi, Ju San Qi, Xue Lian, Xue Shang Yi Zhi Hao, Liu Huang, Rei Xia, Feng Fang, Feng Du, Ai Di Cha, Suan Zao Ren, Man Jing Zi, Chan Tui, La Jiao, Gao Ben, Can Su, She Xiang
Schockbekämpfende Wirkung
Tian Xian Zi, Fo Shou, E Jiao, Fu Zi, Qing Pi, Nao Yang Hua, San qi
Sexualhormonartige Wirkung
Xiao hui xiang, Wu jia pi, Ba ji tian, Xian mao, Hong che zhou cao, Gui ban, Bu gu zhi, Guan zhong, Xiang fu, Hai ma, Tu si zi, Huan jing zi, Pi jiu hua, She chuang zi, Lu rong, Ying yang huo, Ban mao, Ge jie, Ha ma you, Suo yang, Ji li, She xiang
Steinlösende und Steinabgang fördernde Wirkung
Shi wei, Chen pi, Jin qian cao, Hai jin sha, Xiong dan
Stoffwechselfördernde Wirkung
Ren shen, San qi, Wu jia pi, Wu wei zi, Niu xi, Long yan rou, Bai zhu, Xi yang shen, Gui ban, Ci wu jia, Gou ji zi, Huang qi, Yin er, Lu rong, Ha ma you
Strahlungstoleranz steigernde Wirkung
Ren shen, San qi, Chuan xiong, Wu mei, Shui fei ji, Dang gui, Rou gui, Ling zhi, E jiao, Kun bu, Mu ma dou, Cha ye, Xiang jia pi, Liang jun, Can sha, He tao ren, Chai hu, Gao shan hong jing tian, Hai shen, Hai piao xiao, Zi shi, Yin er, Zhu ling, Huai hua, Feng du, Can su
Stresstoleranz steigernde Wirkung
Ren shen, San qi, Wu wei zi, Ba ji tian, Long yuan rou, Dong chong xia cao, Xi yang shen, Hua jiao, Guo ji zi, Huang qi, Lu rong, Ha ma you
T-Lymphozytenproduktion steigernde Wirkung
Tian men dong, Bai zhu, Yi yi ren, Yin yang huo, Ling zhi, Nü zhen zi, Ren shen, bai xiao dou, Huang jing
Thrombozytenaggregation hemmende Wirkung
Ding xiang, Ren shen, San bai cao, Gan jiang, Da suan, San geng cai, Guang zao, Tian xian zi, Niu huang, Hua ju hong, Shui fei ji, Ai ye, Bei dou gen, Si ji qing, Sheng jiang, Gua lou, Dang gui, Rou gui, Xue jie, Fang feng, Su he xiang, Chi shao, Xin yi, Ling zhi, Ban lang gen, Hu zhang, Luo bu ma, Zhi mu, Cha ye, Gou teng, Xiang xun, Du huo, Chuan xin lian, Jiang huang, Jiao gu lan, Gui zhi, Xia tian wu, Dang shen, Gao liang jiang, Fen fang ji, Huang lian, Ye ju hua, Ge gen, Suan zao ren, Hu ji shen, Xie bai
Thrombolytische Wirkung
Yuan zhi, Feng du, Qu mai, Yunnan Baiyao
Umweltadaption steigernde (adaptogene) Wirkung
Ren shen, Wu jia pi, Xian mao, Dang shen, Gao shan hong jing tian
Wund- und Verbrennungsschäden heilende Wirkung
Shan yao, Si ji qing, Lu hui, Di yu, Gu sui bu, Lu rong
ZNS-Erregende Wirkung
Yi Ye Qiu, Ba Jiao Feng, San Geng Cai, Ma Sang, Ma Qian Zi, Wu Wei Zi, Bai Zhi, Xin Yi, Ci Lao Ya, Mu Ma Dou, Bi Bo, Xiang Jia Pi, Xia Tian Wu, Ma Huang, Zhang Nao, She Xiang

 

 

 

zurückBack Home Up Nextweiter

Zum Anfangder Seite

Fragen oder Kommentare per e mail bitte an: Webmaster@TCMinter.net.
Copyright © 1999-2002 TCM International GmbH
Die in dieser Homepage veröffentlichten Artikel sind, sofern nicht anders ausgewiesen, Erstveröffentlichungen. Alle Urheberrechte liegen jeweils beim Autor. 
Letzter Update: 02 May 2003